Misyon-Vizyon
14 Eylül 2022

MİSYONUMUZ

 

Bireylerin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik hizmet verilen tüm alanlarda sürekli, güvenilir, ulaşılabilir ve çözümleyici nitelikte, etik ilkeler kapsamında, hasta - hasta yakınları ve çalışan sağlığı  ve haklarını üst düzeyde tutarak, çağdaş bilgi ve gelişmiş teknolojiyi takip eden bütüncül sağlık hizmeti sunmaktır.

 

 

VİZYONUMUZ

 

İleri teknoloji ve en son bilimsel tıbbi yöntemleri takip ederek tüm sağlık çalışanlarına cevap veren, bölgesinde sağlık hizmetinin sunumunda en iyi olmayı hedefleyen, ilk tercih edilen ve referans gösterilen, güvenilir ve saygın hastane olmaktır.

 

 

DEĞERLERİMİZ

 

 • Disiplinler arası ve mesleki etik değerlere bağlılık göstermek.
 • Adalete bağlı kalmak.
 • Sosyal sorumlulukların bilincinde olmak.
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak.
 • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavisinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek.
 • Hasta ve çalışan mahremiyeti ile güvenliği ilkelerini benimsemek.
 • Hizmetin her aşamasında hasta ve çalışan memnuniyetini gözetmek.
 • Tıp alanındaki gelişmelere uygun hareket etmek.
 • Sağlıkta kalite ve verimlilik standartları ile bilimsel gerçeklere uygun, sürdürülebilir, güvenilir, güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak.
 • Hedefler doğrultusunda, yasal mevzuat çerçevesinde sürekli iyileştirmeler yaparak, kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
 • Sağlık hizmetlerinin etkililiğini ve etkinliğini arttırarak kaliteli, profesyonel hizmet sunmak.